Spa Aphrodite Palace podmínky soutěže

 
 
 
Úvod > Spa Aphrodite Palace podmínky soutěže
 

 
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE „REGISTRUJ SE NA ROBEL.SHOES a VYHRAJ!“

 

Pořadatel soutěže: 

RPL, spol. s.r.o

se sídlem Za riekou Nitrou 1490, Partizánske 958 01, Slovenská republika

identifikační číslo: 31 42 22 84

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Trenčíně, 19023/R

 

1. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže

 

Soutěžní akce s názvem „Registruj se a vyhraj!“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 18.11. 2019 do 18.12. 2019 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenska.

 

2. Podmínky účasti

 

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou stránku Robel.shoes a registruje se TU. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

3. Určení výherců

 

Po skončení soutěže budou ze soutěžících, kteří se během trvání soutěže řádně zapojili do soutěže, vylosováni 1 výherce hlavní ceny a 3 výherci vedlejší ceny. Losování bude probíhat následující den po skončení celé soutěže, tzn.19.12. 2019. Výherci budou zveřejněni na webové stránce Robel.shoes a na Facebooku. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli.

 

4. Výhry

 

Hlavní cena:

 

1x poukaz na pobyt Spa Aphrodite-lázně Rajecké Teplice, Slovenská republika v hodnotě 25 000 Kč.

 

Specifikace výhry:

2 OSOBY / 2 NOCI

UBYTOVÁNÍ
 Aphrodite PALACE****superior nebo de luxe
http://www.spa.sk/sk/hotely/aphrodite-palace,  ubytování po14:00
volný vstup do vodního a saunového světa, Natural Spa a fitness
http://www.spa.sk/sk/spa-balneo
https://www.youtube.com/watch?v=nTc47Emf83k
http://www.spa.sk/sk/spa-balneo/kupelna-liecba

STRAVA
restaurace Aphrodite PALACE http://www.spa.sk/sk/konferencie/restauracia-aphrodite-palace
snídaně+ večeře formou bufetových stolů

PARKOVÁNÍ
ubytovaní hosté bezplatně v rámci ubytování

 

 

Vedlejší ceny:

 

1x poukaz pro dvě osoby na celodenní vstup do termalních bazénů, saunového světa a natural spa, Spa Aphrodite-lázně Rajecké Teplice, Slovenská republika v hodnotě 2 500 Kč.

https://www.spa.sk/sk/spa-balneo

 

2 x poukaz pro 2 osoby na 2 hod vstup do termálních bazénů, Spa Aphrodite-lázně Rajecké Teplice, Slovenská republika v hodnotě 1000 Kč

https://www.spa.sk/sk/spa-balneo/termalne-bazeny

 

 

5. Výherci

 

Výhercům bude výhra zaslána do 31.1.2020 na kontaktní adresu, kterou uvedli v registračním formuláři. V případě nepřevzetí, výhra propadá pořadateli.

 

Společná ustanovení pro hlavní i vedlejší výhry:

Výhry není možné vyměnit za peněžité ani jiné plnění nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s čerpáním výhry a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s čerpáním výhry. Výhry není možné reklamovat u pořadatele. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky, FB apod.) je jen ilustrační.


Partizánske, dne 18.11. 2019