Vrácení zboží

 
 
 
Úvod > Vrácení zboží
 
 
 

 

Poučení o právu kupujícího na odstoupení od smlouvy

 

Prodávajícím na webovém portálu internetového obchodu Robel.shoes je RPL, spol. s r.o., Za riekou Nitrou 1490, Partizánske 958 01, Slovenská republika, IČO: 31 422 284 (dále jen „prodávající“).

 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost RPL, spol. s r. o., Za riekou Nitrou 1490, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, eshop@robel.sk, formou jednostranného právního jednání (ideálně přiložením vyplněného Formuláře pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

 

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

 

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu zašlete zpět nebo je předejte na jedné z těchto adres:

       1) RPL spol. s r.o.
           PO BOX  č. 5
           756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

UPOZORNĚNÍ: Vrácení zboží prosím zašlete zpět výhradně českou poštou - v případě zaslání kurýrem jiné společnosti nebude zboží ze strany české pošty převzat.

 

            nebo

 

       2) RPL spol. s r.o. (ESHOP)

Za riekou Nitrou 1490

Partizánske 958 01

Slovenská republika

 

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

 

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.